Disclaimer

Het ZwolleFonds investeert in de Zwolse binnenstad. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de ondernemers. In deze Coronaperiode hebben we dit platform ontwikkeld, waarop de ondernemers uit de Binnenstad zijn te vinden. Wij verhogen hiermee de on-line vindbaarheid van de ondernemers en vergemakkelijken het bezoek aan de stad voor onze inwoners en andere gasten.

We hebben ons ingespannen de foto en de url die elke ondernemer zelf gebruikt op haar mediakanalen te benutten voor deze website. Mocht u een andere, betere foto hebben, lever die dan bij ons aan op Info@kooplokaalinzwolle.nl Ook horen we graag of uw gegevens nog steeds kloppen: uw adres en uw website.

Mocht u vragen hebben of bezwaar, stuurt u dan een mail met opgave van reden aan bovengenoemd adres.